Kvinnenes internasjonale bønnedag 2021: "Bygg på fast grunn».


Arrangementet i Aurskog kirke den 5. mars må dessverre avlyses på grunn av smittevernhensyn. - Aksjonskomitéen oppfordrer i stedet til å møtes i mindre grupper. I perioden 26.02.- 07.03. vil en kunne finne en lenke til et 30 minutter langt digitalt møte (les mer i artikkelen).

 

I perioden 26.02.- 07.03. vil en kunne finne en lenke til et 30 minutter langt digitalt møte på https://bonnedag.wordpress.com.
Vi anbefaler å se det sammen og å be sammen. 

Gaver til kvinnenes internasjonale bønnedag kan gis på VIPPS til 94418, merket «KIB» (Bibelselskapets konto).

Det er mye inspirasjon i å vite at denne tiden er kvinner i mer enn 170 land over hele verden sammen i bønn
Dette året er det de kristne kvinnene på Stillehavsøya Vanuatu som har laget opplegget.

Aksjonskomitéen i Aurskog-Høland arbeider videre med sikte på å arrangere en felleskirkelig kvinnebønnedag i høstsemesteret 2021, da vi forhåpentlig kan møtes igjen fysisk.

Tilbake