Kirkevergen - Aurskog-Høland kirkelige fellesråd

Kirkevergen i Aurskog-Høland:
Telefon: 47 97 84 22 - (NB! Ikke sms)
E-post: post@ah.kirken.no
Fungerende kirkeverge, Runar Kasbo.
 

Kirkevergens kontor er samlokalisert med Bjørkelangen kirkekontor /Debio-bygget.

Besøksadresse:
Østre Blixrudvei 7,
1940 Bjørkelangen. 
 

Leder i Aurskog-Høland kirkelige fellesråd:
Bjarne Bergsjø
Telefon: 90 66 85 59
E-post: bjarne.bergsjo@gmail.com