Dåpstallene i Bjørkelangen går opp


«Jakob, jeg døper deg i Faderens, Sønnens og Den hellige Ånds navn.»
Sokneprest Hanne Sinkerud øser tre håndfuller med vann over hodet på Jakob. Jakob var en av de første som ble døpt i Bjørkelangen kirke i 2023. - Les mer om økende dåpstall i Bjørkelangen.

Tekst: Terje Holmedahl Foto: privat

«Jakob, jeg døper deg i Faderens, Sønnens og Den hellige Ånds navn.»
Sokneprest Hanne Sinkerud øser tre håndfuller med vann over hodet på Jakob.

Jakob var en av de første som ble døpt i Bjørkelangen kirke i 2023.

I fjor var det 28 som ble døpt her. I 2021 var tallet nede i 15. Soknepresten kan bekrefte at tendensen i Bjørkelangen er stadig flere dåp, i motsetning til det vi ser på landsplan. Dette året ligger antallet foreløpig an til å bli enda høyere enn i 2022.

 

Konfirmasjon

- Det er ikke bare små barn som døpes, men også en del unge vil bli døpt, for eksempel i forbindelse med konfirmasjon, sier hun.

- Bjørkelangen er fortsatt et bygdesamfunn. Tradisjonelt står dåp og konfirmasjon sterkere her enn i byer og bynære strøk. Folk på bygda er rett og slett mer opptatt av tradisjoner og tilhørighet.

 

Ville døpe begge guttene

Dette kan Runar Lajord bekrefte, pappan til Jakob. Han har pappaperm og er nettopp kommet inn fra en joggetur med barnevogna. Jakob sover fortsatt ute i sola. Storebror Herman på tre er i barnehagen og mamma Ingrid er på jobb på Aursmoen ungdomsskole.

- Vi ville døpe begge guttene våre, sier Runar, mens han serverer kaffe og gjærbakst. Vi er opptatt av det familiære og av tradisjoner. Det var veldig naturlig og fint å kunne samle familien og feire det nye medlemmet i familien.

 

Kirken – en naturlig ramme

Egentlig kommer aurskogjenta Ingrid og han, som tromsværing, fra veldig forskjellig bakgrunn. Ingrid har vokst opp i en vanlig kirketradisjon, mens Runar verken er døpt eller konfirmert i kirka. Hans første nærkontakt med kirken var bryllupet i Aurskog kirke. Det var et godt møte og han opplevde ikke minst samtalen med prost Liv Krohn Hansen, som viet dem, veldig fin. Og kirken som ramme om en slik dag var både naturlig og god.

 

Gjennom jobben han hadde i kommunen knyttet til Myrvang bosenter, hadde han en del samarbeid med kirken og fikk se hvilken samlende effekt kirken har i lokalsamfunnet.

- Jeg kan ikke si at jeg har funnet religion eller fått noe personlig forhold til troen, men ser veldig positivt på kirken, sier han. Og konfirmasjon er en fin greie. Når den tida kommer, er det en fin anledning til å sette seg ned med tenåringen og snakke sammen om det å skulle bli voksen, - gjøre opp status på en måte. Det er veldig viktig for Ingrid og meg at guttene har med seg gode verdier hjemmefra.

 

Familiebegivenheter er viktige

I tillegg til et økende dåpstall er det godt oppmøte av familien når en familie skal døpe barnet sitt i Bjørkelangen kirke.

- Familiebegivenheter er viktige for folk og mange syns det er viktig å ikke bare være med i selskapet, men også vil være til stede i kirka når barnet blir døpt, sier Hanne Sinkerud. Min opplevelse er at det også er flere som går til nattverd av de som kommer i kirka i forbindelse med dåp. Det tyder på at de opplever en tilhørighet til kirka.

 

Ta kontakt!

Prestene i kommunen er glad for å få henvendelser om dere har et barn dere vil døpe.

Tilbake