Justerte smittevernregler i kirkene


Her er oversikt over de justerte smittevernreglene pr. 19.02.21. - Dette påvirker Gudstjenester, begravelser og aktiviteter i kirkene våre.

 

- Den norske regjering gjør ny vurdering før perioden utløper.

Gudstjenester:

Alle ordinære gudstjenester i perioden er avlyst.

Dåpsgudstjenester:

Dåp i egne gudstjenester kan gjennomføres med inntil 10 personer /gjester til stede. - Minst 1 meters avstand mellom personer /kohorter som ikke er i samme husstand.
- Munnbind må brukes i kirkene.

Åpen kirke:

Det er mulig å ha "Åpen kirke". Det er opp til de enkelte menighetene om og når dette avholdes.
- Minst 1 meters avstand mellom personer /kohorter som ikke er i samme husstand.
- Munnbind må brukes i kirkene.

Begravelser:

Begravelser kan gjennomføres med inntil 50 personer til stede.
- Minst 1 meters avstand mellom personer /kohorter som ikke er i samme husstand.
- Fellessang er ikke tillatt pga. smittevernhensyn.
- Munnbind må brukes i kirkene.

Vielser:

- Ta evt. kontakt med kirkekontoret om du har spørsmål.

Aktiviteter:

Aktiviteter og trosopplæringstiltak for barn og unge kan avholdes (smittevernregler må følges).
Alle aktiviteter ellers i kirkene er avlyst i perioden.
Aktiviteter for barn og unge kan avholdes, med smittevernregler etter "trafikklys-modellen".
 

For alle samlinnger gjelder god håndhygiene. Smitteverntiltak gjennomføres.
- Vi må pga smitte-sporings-hensyn registrere alle som kommer til kirken: navn /mobiltelefon (Registrerte opplysninger tas vare på og makuleres etter 14 dager)
- Er du syk, ber vi om at du holder deg hjemme.

Den norske kirke i Aurskog-Høland.

 

Tilbake