De fleste smittevernregler oppheves


Regjeringen varslet i pressekonferanse 24.09.21 at Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap, f.o.m. lørdag 25.09.21 kl. 16.00. - Les mer om hva dette betyr for kirkens gudstjenester, kirkelige handlinger og aktiviteter.

 

Fre. 24.09.2021 - Den norske regjering kunngjorde i pressekonferanse i dag, 24.09, at "Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap".
Dette betyr at avstandskravet, antallsbegrensningen og registreringsplikten ved gudstjenester, kirkelige handlinger og arrangementer i kirken opphører f.o.m. lør. 25.09.2021 kl. 16.00.

NB! Unntak: Konfirmasjons-gudstjenestene 25.-26.09 i Bjørkelangen /Setskog vil bli gjennomført slik de allerede er planlagt.

Regjeringen understreker at Koronapandemien ikke er over, og at noen råd og regler må følges.
->Les mer om gjenåpningen og råd /regler på Regjeringens hjemmesider.
 

Tilbake