Konfirmasjon i Aurskog menighet


Hjertelig velkommen som konfirmant i Aurskog menighet! 

 

Alle er velkommen til konfirmasjonstid i kirken – både du som tror, tviler, er usikker, ikke tror, ikke har tenkt på sånt før eller er nysgjerrig. Alle mennesker er forskjellig, og trenger ulike tilpasninger. Uansett funksjonsevne har du rett til en god konfirmanttid. Har du behov for individuell tilrettelegging, er det bare å ta kontakt med kirken. Døvemenighetene har eget tilbud med undervisning på tegnspråk i tegnspråkmiljø for deg som er døv/hørselshemmet. Du kan delta på Samisk konfirmantleir også, uansett hvor du deltar i konfirmantopplegg.

 

Påmelding til konfirmasjon i 2025

Klikk på lenken for påmelding konfirmasjon 2025  OBS: påmeldingen er ikke sendt før det står på skjermen at påmeldingen er bekreftet. Foresatt får bekreftselsesmail (sjekk spamfilter). 

I konfirmasjonstiden er det rom for å utforske mange viktige sider av livet sammen med andre. Som konfirmant får du lære mer om deg selv, om tro, om Gud og den verden du er en del av. Vi håper du vil være konfirmant hos oss!

Ta gjerne en titt på Informasjonsbrosjyren som sendes i posten til de som er døpte (pdf).

Hva er konfirmasjon?

Ordet konfirmasjon kan bety både «å bekrefte» og «å gjøre sterk». Et høydepunkt i konfirmasjonsgudstjenesten er når det bes en bønn for deg. I bønnen ber vi Gud om å velsigne deg og å styrke deg på din vei videre i livet. Det viktigste med konfirmasjonstiden er å være en del av et fellesskap og bli  bedre kjent med den kristne tro. Konfirmasjonen er en påminnelse om at i dåpen sa Gud ja til å være en del av ditt liv

 

For foresatte

Påmeldings- og betalingsfrist: 01.09.2024.

Kr 2.000,- til Aurskog menighet - konto nr. 1271.07.07020
Skriv konfirmantens navn i merknadsfeltet. Hvis familien har problemer med å betale for konfopplegger, tar dere bare kontakt med oss, så finner vi en løsning sammen. 
 

Husk at dere både skal sende påmeldingsskjema (se lenger opp) og betale. Det kan være lurt å starte med påmeldingsskjemaet. Når det er sendt, får foresatt en bekreftelsesmail (OBS: sjekk søppelposten din!). I bekreftelsesmailen står den samme betalingsinformasjonen som du ser her. 


Viktige datoer

- Informasjonsmøte for konfirmanter og foresatte blir ons. 25. september kl. 19.00 i Aurskog kirke.
- Konfirmant-undervisningen starter i uke 41, uka etter høstferien.
- Presentasjons-gudstjeneste hvor de nye 2025-konfirmantene blir presentert for menigheten blir søndag 20.oktober kl. 11.00 i Aurskog kirke.

 

Datoene for konfirmasjonsgudstjenester i Aurskog de neste årene

Mangen kapell    Aurskog kirke
25. mai 2025         1. juni 2025
31. mai 2026         7. juni 2026
 

Ta gjerne kontakt! 
Sekretær, Anna Kristin Kongtorp (tirs-tors kl. 10:00-14:00) 
Telefon: 47 97 84 20 - (NB! Fasttelefon, kan ikke motta sms)
E-post: post.aurskog@ah.kirken.no

 

Tilbake