Trosopplæring - Setskog menighet


Trosopplæring er å legge til rette for at den døpte kan leve og vokse i et livsforhold til den treenige Gud. Det tar vi på alvor i Setskog menighet og har derfor tilbud til alle årskull fra 0-18 år, samtidig som det drives kontinuerlig barne og ungdomsarbeid på bedehuset, i samarbeid med Normisjon.

Oversikt på Trosopplæringstiltak i Setskog menighet:

0 år Invitasjon til dåp

0-1 år Innbydelse til babysang i Bjørkelangen eller Setskog menighet

1 år «bokhilsen» fra Setskog menighet i posten

2-3 år Innbydelse til småbarnstrall og småbarnsgudstjeneste i Bjørkelangen og/eller Setskog kirke

4 år Gudstjeneste i Setskog kirke med utdeling av 4 års bok

og innbydelse til Daggry S-klubb.

5 år Høsttakkefest i Setskog kirke annethvert år, annethvert år, pynte kirken til lysmesse.

6 år 6 års fest i regi av Setskog menighet

7 år Innbydelse til juleverkstedleir på Fossheim leirsted

8 år Tårnagentene i Setskog eller Bjørkelangen kirke

9 år Påskevandring

10 år 5 klasse leir på Fossheim leirsted og gudstjeneste med

utdeling av Bibler i Setskog kirke

11 år Lys Våken i Setskog kirke

12 år Kode B

13 år Leir på Fossheim leirsted

14 år Invitasjon til konfirmasjon

15 år Konfirmanttid

16 år Minilederkurs, og Loved leir på Fossheim leirsted

17-18 år Loved-leir Fossheim leirsted og Innbydelse til Alfa kurs våren 2013


Med forbehold om endringer

Evt. spørsmål om tilbudene, ta kontakt med:
trosopplærer, Sivert Løhren Hovde
e-post: sivert.hovde@ah.kirken.no
 

Tilbake