Setskog menighetsråd


Setskog menighetsråd 2023-2027

Leder: Gro Mikalsen
Tlf.:  95889543
Epost:  donnagro@hotmail.com

Nestleder:  Åse Marie Bye Hauger
Tlf.: 476 40 317

Kasserer: Karin Furunes
Tlf.: 930 29 439
E-post: furunes@outlook.com
 

Medlemmer: Randi Elise Andersen, Line Bjørknes Tørnby, Eila Marianne Bønsnæs
Varamedlemmer: Bente Douat, Guro Tørnby

Repr. fellesråd: Line Bjørknes Tørnby, vara: Eila Marianne Bønsnæs

Sokneprest: Hanne G. Sinkerud

Tilbake