Aurskog menighetsråd


Faste medlemmer

An-Magritt Randen Øien (Leder)
Tlf.: 90231426
E-post: amroeien@online.no 


Andreas Brekken (Nestleder)

Anna Sofie Mørland (Sekretær)

Helge Ruud (Representant i A-H kirkelige fellesråd)

Simon Vandås (Vararepresentant i A-H kirkelige fellesråd)

Torunn Dahl

 

Varamedlemmer

Elisabeth Rye

May Olaug Cederkvist


Sokneprest: Unni Sveistrup. 

 

 

Tilbake