Aurskog menighetsråd


Faste medlemmer

An-Magritt Randen Øien

Helge Ruud

Anna Sofie Mørland

Simon Vandås

Andreas Brekken

Torunn Dahl

 

Varamedlemmer

Elisabeth Rye

May Olaug Cederkvist


Sokneprest: Unni Sveistrup. 

 

 

Tilbake